TEL: 723 526 056

Email : kontakt@prawokreatywnych.pl


POZEW O ROZWÓD

Z ORZECZENIEM O WINIE

BEZ ORZEKANIA O WINIE

Z każdym rokiem liczba rozwodów w Polsce jest coraz większa. Według statystyk około 1/3 małżeństw kończy się rozpadem związku. Z tego powodu konieczność sporządzenia pozwu rozwodowego może spotkać każdego z nas. Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu jest sporządzenie pozwu. Należy pamiętać, że nie wystarczy w piśmie napisać „żądam rozwodu”. Co więcej, źle sporządzone pismo może narazić cię na dotkliwe konsekwencje. W szczególności nałożone mogą zostać na Ciebie koszty sądowe oraz częściowe koszt pełnomocnika drugiej strony. 

Co uzyskasz korzystając z moich usług?

  • Gotowy do podpisu projekt pozwu sporządzony z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

  • Porada prawna

  • Pismo uwzględniające wszystkie twoje prawa

  • Objaśnienia dotyczące konkretnego elementu pisma. W sposób prosty objaśniam poszczególne elementy pisma z wyjaśnieniem powodu ich umieszczenia

  • Wskazanie jakie dowody muszą być załączone do pozwu.

Czemu powinieneś skorzystać z usług prawnika przy sporządzeniu pisma?

Jako prawnik wiem co powinno znaleźć się w pozwie, a co nie. Osoby niemające styczności z sądami na co dzień maja tendencje do poruszania kwestii całkowicie nieistotny, a pomijanie okoliczności, które dla Sądu mają decydujące znaczenie. Kwintesencją Pozwu jest wykazanie przesłanek i odpowiednie ich uzasadnienie. To właśnie mogę zapewnić w sporządzonym przeze mnie piśmie. Korzystając z moich usług dostajesz gotowy produkt, w konsekwencji nie musisz się martwić, że popełniłeś jakiś błąd formalny w piśmie. 

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

To zależy 🙂 Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeśli chcemy, aby sąd nie orzekał o winie, to kosz zmniejsza się do 300 zł. Jeśli dodatkowo chcemy, aby sąd dokonał podziału majątku, to należy się liczyć z dodatkowym kosztem w wysokości 1.000 zł lub 300 zł, jeśli ustaliliście zgodny podział majątku. Są to najczęściej występujące opłaty. Musisz pamiętać, że co do zasady koszty postępowania ponosi strona przegrywająca. Oznacza to, że składając pozew o rozwód, musisz uiścić stosowną opłatę. Jeśli jednak twój były współmałżonek zostanie uznany winnym, musi Ci on zwrócić opłaty sądowe które uiściłeś oraz część kosztów za pełnomocnika.

Pozew o rozwód należy zaadresować do wydziału rodzinnego Sądu Okręgowego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, jeśli chociaż jedna osoba dalej zamieszkuje w tym okręgu. Jeśli nikt nie zamieszkuje już w tym okręgu, pozew należy zaadresować do Sądu okręgowego, w granicach którego zamieszkuje Pozwany.

Oprócz orzeczenia rozwodu, w pozwie możesz domagać się również rozstrzygnięcia innych kwestii związanych z małżeństwem. Najczęściej jest to ustalenie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku wspólnego, korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, a nawet eksmisję drugiego małżonka. Oprócz powyższego, możesz dochodzić zabezpieczenia powództwa, to jest tymczasowego rozstrzygnięcia pewnych kwestii (np. alimentów lub kontaktów z dziećmi) do czasu wydania ostatecznego wyroku. Należy jednak pamiętać, że mogą wystąpić również inne żądania, uzależnione od konkretnej sprawy. 

Orzeczenie przez Sąd o winie niesie ze sobą daleko idące skutki. Po pierwsze, małżonek będący winny rozpadu małżeństwa może zostać zobowiązany do łożenia alimentów bez względu na czas. Ograniczeniem jest jedynie zawarcie nowego małżeństwa przez drugiego małżonka. Jeśli strony postanowiły nie orzekać o winie, to obowiązek może trwać maksymalnie 5 lat(z wyjątkami). Po drugie. Jeśli sąd nie rozstrzygnął kwestii winy, to małżonek może żądać alimentów jedynie w sytuacji, gdy znajduje się w niedostatku. Natomiast gdy To twój były współmałżonek został wyłącznie winnym rozpadu małżeństwa, to możesz ubiegać się alimentów również wtedy, gdy pogorszyła się twoja sytuacja materialna, co zazwyczaj występuje w przypadku rozwodów.

Pozew o rozwód

300,00 
  • Projekt pozwu gotowy do złożenia
  • Otrzymasz objaśnienia do pozwu
  • Wskazanie niezbędnych załączników
  • Pozew będzie w różnych formatach
  • W cenie pozwu znajduje się również porada prawna
Bestseler

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!