TEL: 723 526 056

Email : kontakt@prawokreatywnych.pl


umowa o dzieło

przeniesienie majątkowych praw autorskich

Zapewne nieraz słyszałeś powiedzenie “Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Jakkolwiek to sformułowanie jest  oklepane, to należy się z nim w pełni zgodzić. Pomimo tego, że świadomość prawna w społeczeństwie rośnie, to w dalszym ciągu jest ona na dość niskim poziomie. Objawia się to zwłaszcza w sytuacji, kiedy osoba powinna pierwszy kontakt z prawnikiem. Problem jest częstokroć bagatelizowany. Kiedy faktycznie pojawiają się negatywne skutki, to niestety w wielu wypadkach jest już za późno. Koszt porady prawnej zazwyczaj zaczyna się od 50 zł. Natomiast samo przedstawienie problemu nic nie kosztuje. Dobry prawnik zawsze poinformuje Cię o ryzyku z niedopełnieniem pewnych obowiązków, nawet jeśli nie skorzystasz z jego usług.

Umowa o dzieło jest podstawowym typem umowy zawieranej między twórcami, a ich klientami.   W sytuacji, kiedy efektem pracy jest utwór (Przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – czyli w dużym uproszczeniu indywidualnie zamówiony przedmiot) bardzo istotną kwestią jest przynależność majątkowych praw autorskich.

Czemu dobra umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich jest tak ważna?

 • w razie naruszenia tych praw narażasz się na odpowiedzialność odszkodowawczą, a w niektórych przypadkach również na odpowiedzialność karną,

 •  w razie złych postanowień umownych twoje utwory mogą być wykorzystywane niezgodnie z twoja pierwotną wolą.

 • dobrze sporządzona umowa chroni Cię przed ewentualnym sporem i roszczeniami,

Do kogo skierowany jest produkt?

 • artystów, w tym fotografom, programistom, malarzom, rzeźbiarzom, dziennikarzom, pisarzom, architektom, muzykom itd.,

 • freelancerom

 • każdemu, kto ma styczność z prawem autorskim.

Jakie korzyści uzyskasz dzięki mojemu produktowi?

 • umowa zostaje sporządzona przez prawnika, co zapewnia zabezpieczenia twoich interesów,

 • wzór umowy jest dostosowany do aktualnego stanu prawnego,

 • wyjaśnienie w łatwy sposób poszczególnych postanowień umownych.

Q&A

Najczęściej zadawane pytania

Główną różnicą tych umów jest efekt finalny. W przypadku umowy o dzieło efektem finalnym musi być określony umową rezultat. W przypadku umowy zlecenie rezultat schodzi na dalszy plan, natomiast istotniejsze dla stron jest staranne działanie wykonawcy. Przykładowo, z twoim prawnikiem reprezentującym cię przed sądem łączy cię umowa zlecenia, gdyż żaden prawnik nie jest w stanie zapewnić Cię, jaki zostanie uzyskany wynik w Sądzie. Natomiast gdy udajesz się do tego prawnika i prosisz o sporządzenie np. umowy, to już łączyć będzie Cię z nim umowa o dzieło, gdyż rezultatem tejże umowy będzie sporządzenie przez niego dzieła, zgodnie z twoimi wytycznymi i wymaganiam.

Przeniesienie praw autorskich można porównać do sprzedaży, natomiast licencję do najmu. W przypadku tego pierwszego rozporządzenia przenosisz na daną osobę prawo do czerpania korzyści majątkowych z utworu. Po przeniesieniu to tamta osoba staje się niejako właścicielem majątkowych praw autorskich. W przypadku licencji wyłącznie uprawniasz daną osobę do korzystania z danego utworu, jednakże w dalszym ciągu to tobie przysługują majątkowe prawa autorskie.

W przypadku przeniesienia praw autorskich nie masz wyboru. Musi być w formie pisemnej i basta. W przypadku niedochowania tej formy postanowienia o przeniesieniu praw autorskich są nieważne. W przypadku licencji różnie to bywa. Jeśli została udzielona licencja wyłączna, to taka umowa również musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Licencja niewyłączna nie posiada takiego wymogu. Musisz też pamiętać, że domyślną formą uregulowania kwestii majątkowych praw autorskich jest licencja niewyłączna. Jeśli nie uregulowałeś z twoim partnerem kwestii praw autorskich, to domyślnie uznaje się, że obowiązuje między wami umowa licencji niewyłącznej

Podstawową kwestią jest to, czy twój wytwór ma cech utworu. Zgodnie z definicją utwór musi:
♦  Być przejawem działalności twórczej
♦  Mieć indywidualny charakter
♦  Ustalona postać

W dużym uproszczeniu utwór musi posiadać pierwiastek indywidualnej twórczości autora. Zwykłe odwzorowanie jakiegoś krajobrazu np. w obrazie utworem nie będzie, jednakże, jeśli autor uchwyci ten kadr w sposób niezwykły, charakterystyczny lub też dokona w nim zmian, to już taki obraz można nazwać utworem.

Umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich

300,00 
 • Projekt umowy gotowy do podpisania
 • Otrzymasz objaśnienia do umowy oraz wytyczne dzieła
 • Protokół odbioru
 • Umowa będzie w różnych formatach
 • W cenie umowy znajduje się również porada prawna
Bestseler

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!