TEL: 723 526 056

Email : kontakt@prawokreatywnych.pl

PRAWO AUTORSKIE

Pisma procesowe

Umowa o dzieło

Przeniesienie majątkowych praw autorskich

Umowa o dzieło jest podstawowym typem umowy zawieranej między twórcami, a ich klientami.   W sytuacji, kiedy efektem pracy jest utwór (Przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – czyli w dużym uproszczeniu indywidualnie zamówiony przedmiot) bardzo istotną kwestią jest przynależność majątkowych praw autorskich.